2020-06-29 11:36:09

ODLUKU O OTKAZIVANJU MATURALNE VEČERE

KLASA: 602-11/20-01/119

URBROJ: 2186-145-01-20-2

Varaždin, 29. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 71. Statuta Druge gimnazije Varaždin, ravnateljica Škole dana 29. lipnja 2020. donosi

O D L U K U

O OTKAZIVANJU MATURALNE VEČERE

I

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i ponovnog rasta broja zaraženih Covidom-19, otkazujemo maturalnu večeru Druge gimnazije Varaždin zakazanu za 10. srpnja 2020. godine. 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                      Ravnateljica:

Zdravka Građn, prof.


Druga gimnazija Varaždin