2020-02-26 12:45:40

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

KLASA: 112-01/20-01/6

URBROJ: 2186-145-01-20-9

Varaždin, 26. veljače 2020

Na temelju članka 24. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj gimnaziji Varaždin, Druga gimnazija Varaždin donosi

OBAVIJEST  O REZULTATIMA NATJEČAJA

objavljenog dana 6. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Na temelju Izvješća Povjerenstava o provedenom postupku procjene i vrednovanja kandidata i rang listi kandidata Odlukom ravnateljice Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od dana 25. veljače 2020. godine, za radno mjesto:

  1. nastavnik/ica latinskog jezika –1 izvršitelj, na određeno i puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) do povratka odsutne radnice na rad izabrana je Ivona Canjuga, magistra edukacije latinskog jezika, rimske književnosti  i hrvatskog latiniteta.

Ovom objavom na stranicama Škole svi kandidati smatraju se obaviještenima sukladno odredbama iz Natječaja.

Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.


Druga gimnazija Varaždin