2019-09-12 08:39:06

Jesenski rok državne mature

Važni datumi za učenike koji su u jesenskom roku polagali državnu maturu:

11. rujna 2019. (srijeda)

  • OBJAVA REZULTATA državne mature na stranici postani-student pod „Moji rezultati“
  • objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe

13. rujna 2019. (petak)

  • Predaja prigovora na rezultate 13. rujna od 11 do 11.45 sati u uredu ispitne koordinatorice
  • Izvan naznačenog vremena, a najkasnije do 13. rujna u 12.00 učenici zbog prigovora mogu kontaktirati koordinatoricu na mobitel ili e-mail

17. rujna 2019. (utorak)

  • KONAČNA OBJAVA REZULTATA državne mature
  • zadnji dan prijava za upis na studijske programe do 14:59 h
  • zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 14:59 h
  • objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe iza 16:00h

19.9.2019. (četvrtak)

  • PODIZANJE SVJEDODŽBI I POTVRDA u učeničkoj referadi

Druga gimnazija Varaždin