2019-06-18 08:17:26

Raspored za dopunski rad s negativno ocijenjenim učenicima

U nastavku pogledajte termine održavanja dopunskog rada s negativno ocijenjenim učenicima.

Druga gimnazija Varaždin

Raspored za dopunski rad s negativno ocijenjenim učenicima - KEMIJA

Razred: 1., 2. i 3.

Profesor: Jasminka Ostrički

Planirani broj sati: 15

TERMIN

BROJ SATI

17.6.2019., ponedjeljak, 12.00 – 16.00

5

18.6.2019., utorak, 12.00 – 16.00

5

19.6.2019., srijeda, 12.00 – 16.00

5

 

 

Raspored za dopunski rad s negativno ocijenjenim učenicima - FIZIKA

Razred: 1.

Profesor: Mihaela Blažon

Planirani broj sati: 15

TERMIN

BROJ SATI

18.6.2019., utorak, 8.00 – 11.00

4

21.6.2019., petak, 9.00 – 13.00

5

27.6.2019., četvrtak, 9.00 – 14.00

6

    Raspored za dopunski rad s negativno ocijenjenim učenicima – LATINSKI JEZIK

Razred: 1.

Profesor: Ana Čelik

Planirani broj sati: 15

TERMIN

BROJ SATI

17.6.2019., ponedjeljak, 14.00 – 17.00

4

18.6.2019., utorak, 12.30 – 15.30

4

26.6.2019., srijeda, 10.00 – 13.00

4

27.6.2019., četvrtak, 10.00 – 12.00

3

 

 

Raspored za dopunski rad s negativno ocijenjenim učenicima –   MATEMATIKA

Razred: 3.

Profesor: Vlatka Drvarić

Planirani broj sati: 20

TERMIN

BROJ SATI

18.6.2019., utorak, 12.30 – 14.45

3

19.6.2019., srijeda, 12.30 – 14.45

3

21.6.2019., petak, 7.30 – 10.30

4

26.6.2019., srijeda, 7.30 – 10.30

4

27.6.2019., četvrtak, 7.30 – 10.30

4

28.6.2019., petak, 7.30 – 9.00

2


Druga gimnazija Varaždin