2017-10-13 13:00:58

P O N I Š T E N O - Prikupljanje ponuda za organizaciju školskih ekskurzija 2. 3. i 4. razreda

Pozivamo sve zainteresirane putničke agencije da u slučaju interesa pošalju svoje ponude za organizaciju turističkih putovanja koja Druga gimnazija Varaždin organizira za svoje učenike u skladu s Školskim kurikulumom Druge gimnazije Varaždin za šk.god. 2017./2018.

Obrasci poziva za školske ekskurzije trećih i četvrtih razreda Druge gimnazije nalaze se u privitku ove obavijesti.

Ravnateljica:

Zdravka Grđan, prof.


Druga gimnazija Varaždin