2017-09-11 08:25:41

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Druga gimnazija Varažin, Hallerova aleja 6a, VARAŽDIN raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. Nastavnik/ica njemačkog jezika – nepuno radno vrijeme (15 sati nastave tjedno), neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj

2. Nastavnik/ica matematike – puno radno vrijeme (20 sati nastave tjedno), određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice - 1 izvršitelj

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Druge gimnazije Varaždin i ostalim važećim propisima. 


Druga gimnazija Varaždin